avalonestatebg@gmail.com +359885355561

От изключително значение при осъществяване на сделки с недвижимо имущество е компетентната юридическа консултация и уреждането на всички правни въпроси според спецификата на конкретната сделка.

Наша основна цел в качеството ни на гарант по всяка една сделка е да минимализираме или премахнем всички евентуални и бъдещи рискове за клиента, като наред с това да защитим напълно неговия интерес. Базирайки се на тази цел и дългогодишния ни опит създадохме система за цялостно правно обслужване, която включва:

Предварителни безплатни консултации по правни въпроси

Съдействие при подготовка, подаване и получаване на документите необходими за покупка или продажба на имот

Цялостна проверка на собствеността

Проверки за тежести, искови молби, възбрани и други тежести върху имота

Данъчни и счетоводни консултации

Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба, нотариални актове, както и на договори за наем на всички видове имоти

Проверка на всички документи по сделката, включително и тези, които са изготвени от трети лица (например документите за нотариално изповядване на сделката), за да се уверим, че Вашите интереси са напълно защитени

Представителство за сключване на сделка за покупко-продажба на имот в случай на нужда

Превод и легализация на документи

Всички други необходими в конкретния случай юридически услуги.

За тази цел освен доброто познаване на правните източници и нормативни уредби от страна на нашия професионален екип и ръководство, „Авалон естейт” работи съвместно с правен отдел включващ юристконсулт и помощник юристконсулт. Наред с това фирмата има изградени дългогодишни професионални взаймоотношения с успешни адвокатски кантори и утвърдени нотариуси, чието компетентно мнение се прилага при всяка една сделка.

С предоставянето на юридически услуги и правна помощ ние улесняваме процесите на покупко-продажба и наем на недвижим имот максимално и допринасяме за безпроблемното осъществяване на проектите и плановете на нашите клиенти!